Please enable JS

InfoQR - Product Information

Product Details

Company: Sample Corp.
Brand: SampleBrand
Product Name: Product 500g
Country: HU
Production Date: 11-2016
Expiry Date: 11-2017
Serial Number: 100358

Trust Level

Total no. of readings: 4
Estimated distance of product: 345 km

Readings
Hungary: 3
Romania: 1
WARNING! This percentage represents the level of trust/proven origin (max 60%) for the information in the SMark InfoQR. Worldwide readings of our InfoQR labels create the basis of SMark FakeFinder system. With these statistics we identify suspicious markets and alert manufacturers and authorities. For 99.9% proof of trusted origin, please read the NanoSign portion of the label with a SMark device.
Read more...

What is SMark marker?

SMark Marker SMark markers are based on a unique product identification technology which proves trusted product origin. SMark’s solution is evidence of authenticity in a court of law. Read more...


SampleBrand works together with SMark and customs worldwide to guarantee the originality of SampleBrand products. SMark’s FakeFinder system helps us to find fake products and ensures our customers receive only safe, original and high quality products.

Consequences of Falsification

SMark labels are evidence in a court of law. Removal or falsification of SMark labels is punishable in accordance with international counterfeiting laws!

U.S. 18 U.S. Code § 2320 - Trafficking in counterfeit goods or services

(a)Offenses.—Whoever intentionally—

(1)traffics in goods or services and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services, (2)traffics in labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature, knowing that a counterfeit mark has been applied thereto, the use of which is likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive, (3) traffics in goods or services knowing that such good or service is a counterfeit military good or service the use, malfunction, or failure of which is likely to cause serious bodily injury or death, the disclosure of classified information, impairment of combat operations, or other significant harm to a combat operation, a member of the Armed Forces, or to national security, or (4) traffics in a counterfeit drug, or attempts or conspires to violate any of paragraphs (1) through (4) shall be punished as provided in subsection (b). (b)Penalties.—(1) In general.—Whoever commits an offense under subsection (a)—(A) if an individual, shall be fined not more than $2,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or both, and, if a person other than an individual, shall be fined not more than $5,000,000; and (B) for a second or subsequent offense under subsection (a), if an individual, shall be fined not more than $5,000,000 or imprisoned not more than 20 years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than $15,000,000….

E.U. Council Regulation (EC) No 1383/2003

(a) "counterfeit goods", namely:

(i) goods, including packaging, bearing without authorisation a trademark identical to the trademark validly registered in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the trademark-holder's rights under Community law, as provided for by Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark(5) or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made; (ii) any trademark symbol (including a logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document bearing such a symbol), even if presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i); (iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i); (b) "pirated goods", namely goods which are or contain copies made without the consent of the holder of a copyright or related right or design right, regardless of whether it is registered in national law, or of a person authorised by the right-holder in the country of production in cases where the making of those copies would constitute an infringement of that right under Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs(6) or the law of the Member State in which the application for customs action is made;….

CHN

A criminal case can be commenced at any stage where counterfeiting constitutes a crime. Criminal proceedings often follow an investigation by police or the People’s Procuratorate, an administrative action, a civil litigation procedure, or an administrative litigation procedure, whichever reveals criminal levels of counterfeiting.  
Pursuant to Article 213 of the Criminal Law of the People’s Republic of China, using an identical trademark on the same goods without the permission of its registered owner shall, in cases of a serious nature, be punished with imprisonment or criminal detention of no longer than three years, and/or fine; and for cases of a more serious nature, with imprisonment of over three years and no longer than seven years, and with fine.  
The Interpretation of the Supreme Court and the Supreme Procuratorate on Issues concerning the Application of Law in Handling Criminal Cases of Infringement of IP Rights further specifies the standard for determining whether an infringement is “serious nature” or “more serious nature” as follows:   Serious Nature:
1. the amount of illegal business volume being more than RMB 50,000 or that of illegal gains being more than RMB 30,000;  
2. forging more than two registered trademarks, the amount of illegal business volume being more than RMB 30,000 or that of illegal gains being more than RMB 20,000;  
3. other circumstances of a serious nature.   More Serious Nature:  
1. the amount of illegal business volume being more than RMB 250,000 or that of illegal gains being more than RMB 150,000;  
2. forging more than two registered trademarks, the amount of illegal business volume being more than RMB 150,000 or that of illegal gains being more than RMB 100,000;  
3. other circumstances of an especially serious nature Criminal proceedings can be initiated by both the public prosecution authority and the rights holder.  
On the other side, the IP right owner can also file additional pleading to claim civil damages for the injury caused by the counterfeiting conduct, either during the same criminal procedure or initiate a civil procedure independently.

HU Az Európai Tanács 1383/2003/EK RENDELETE (2003. július 22.)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö- nösen annak 133. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, mivel: (1) A hamisított és kalóz áruk szabad forgalomba bocsátását, kivitelét, újrakivitelét vagy felfüggesztő eljárás alá vonását tiltó intézkedések megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3295/94/EK tanácsi rendeletben (1) bevezetett, egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk Közösségbe történő beléptetésére, illetve a Közösségből történő kivitelére és újrakivitelére vonatkozó rendszer működésének javítása érdekében következtetéseket kell levonni az említett rendelet alkalmazásával összefüggő tapasztalatokból. Az egyértelműség érdekében a 3295/94/EK rendeletet hatá- lyon kívül kell helyezni, és újjal kell felváltani. (2) A hamisított és kalóz áruk, illetve általában a szellemi tulajdonjogot sértő valamennyi áru forgalmazása jelentős károkat okoz a jogszerűen eljáró gyártóknak és kereskedőknek, valamint a jogosultaknak, amellett, hogy félrevezeti a fogyasztókat, és bizonyos esetekben veszélyezteti azok egészségét és biztonságát. Az ilyen áruk piacra jutását akadályozni kell, amennyire csak lehet, és intézkedéseket kell hozni e jogellenes tevékenység elleni eredményes fellépés érdekében anélkül, hogy ez a jogszerű kereskedelem szabadságát fenyegetné. Ez a célkitűzés összhangban van a nemzetközi szinten folyamatban lévő erőfeszítésekkel.
Do you have questions? Write us at